MyArczi

490 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Boję się siebie, gdy nie boję się o Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 21:15

Nic tu po mnie, jeśli przy To­bie mam wszystko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:51

Można za­pom­nieć o zwy­cięstwie, jeśli nie pa­mięta się porażek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:45

Dojść do kom­pro­misu- mapą pokora. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 stycznia 2018, 23:16

stać w miej­scu to je­dyna dro­ga bez powrotu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:02

łat­wiej trzy­mać się włas­ne­go zda­nia, kiedy nie ma się już słów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 17:53

Pa­radok­salnie; na dnie łat­wiej doświad­czyć nieba. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 listopada 2017, 19:46

mam czys­te kon­to, więc nie wszys­tko stracone 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 listopada 2017, 02:00

mo­tyle w brzuchu to mieć ser­ce na miejscu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2017, 02:21

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 października 2017, 22:39

MyArczi

W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 lutego 2018, 22:40MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 stycznia 2018, 22:11Logos sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; na dnie łat­wiej [...]

28 stycznia 2018, 02:10Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wyjść z twarzą znaczy [...]

28 stycznia 2018, 02:09Eufemia sko­men­to­wał tek­st Przychodzą no­ce, kiedy je­dynym [...]

28 stycznia 2018, 02:08Eufemia sko­men­to­wał tek­st Otwierając się na myśle­nie, [...]

28 stycznia 2018, 02:07Eufemia sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; na dnie łat­wiej [...]

28 stycznia 2018, 02:06Eufemia sko­men­to­wał tek­st Boję się siebie, gdy [...]

23 stycznia 2018, 21:15MyArczi do­dał no­wy tek­st Boję się siebie, gdy [...]

23 stycznia 2018, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Nic tu po mnie, [...]