MyArczi

305 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Naj­częściej przychodzi nam żyć w teorii i umierać w praktyce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 września 2018, 08:24

* * *

Śmierć? Mam na to całe życie. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 września 2018, 21:10

Świat nie skry­wa ta­jem­nic, to ludzie nie chcą z nim rozmawiać. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2018, 20:06

Doj­rzałość to go­towość do sko­ku w prze­paść i by­cia zjedzonym. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 sierpnia 2018, 20:04

stypa

wszys­tko wska­zuje na to, że po śmier­ci trud­no jest być duszą towarzystwa 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 czerwca 2018, 22:08

omniwizja

człowiek zna się na wy­lot, póki nie wyj­dzie z siebie 

dziennik
zebrał 8 fiszek • 20 maja 2018, 19:49

Żad­na na­gość nie przy­ciąga tak, jak od­pycha gołosłowność. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2018, 23:28

Boję się siebie, gdy nie boję się o Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 21:15

Nic tu po mnie, jeśli przy To­bie mam wszystko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:51

stać w miej­scu to je­dyna dro­ga bez powrotu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:02

MyArczi

W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 16:25MyArczi sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

przedwczoraj, 07:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

18 września 2018, 15:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

7 września 2018, 20:18danioł sko­men­to­wał tek­st Najczęściej przychodzi nam żyć [...]

7 września 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najczęściej przychodzi nam żyć [...]

7 września 2018, 09:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Najczęściej przychodzi nam żyć [...]

7 września 2018, 08:24MyArczi do­dał no­wy tek­st Najczęściej przychodzi nam żyć [...]

6 września 2018, 20:23CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Śmierć? Mam na to [...]

5 września 2018, 21:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Śmierć? Mam na to [...]