MyArczi

495 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Sa­mobójstwa są na dar­mo; sa­mobójstwa są za darmo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2018, 19:14

Stra­cili­byśmy wy­raźnie na po­pulac­ji, gdy­by od­dycha­nie było umiejętnością wy­magającą myślenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lipca 2018, 19:22

stypa

wszys­tko wska­zuje na to, że po śmier­ci trud­no jest być duszą towarzystwa 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 czerwca 2018, 22:08

omniwizja

człowiek zna się na wy­lot, póki nie wyj­dzie z siebie 

dziennik
zebrał 8 fiszek • 20 maja 2018, 19:49

Żad­na na­gość nie przy­ciąga tak, jak od­pycha gołosłowność. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2018, 23:28

Boję się siebie, gdy nie boję się o Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 21:15

Nic tu po mnie, jeśli przy To­bie mam wszystko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:51

Można za­pom­nieć o zwy­cięstwie, jeśli nie pa­mięta się porażek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:45

Dojść do kom­pro­misu- mapą pokora. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 stycznia 2018, 23:16

stać w miej­scu to je­dyna dro­ga bez powrotu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:02

MyArczi

W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 07:05cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samobójstwa są na dar­mo; [...]

15 lipca 2018, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st Samobójstwa są na dar­mo; [...]

15 lipca 2018, 20:08Naja sko­men­to­wał tek­st Samobójstwa są na dar­mo; [...]

15 lipca 2018, 19:14MyArczi do­dał no­wy tek­st Samobójstwa są na dar­mo; [...]

14 lipca 2018, 19:22MyArczi do­dał no­wy tek­st Stracilibyśmy wy­raźnie na po­pulac­ji, [...]

9 lipca 2018, 07:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Każda woj­na ma tyl­ko [...]

30 czerwca 2018, 23:01MyArczi sko­men­to­wał tek­st i co ja mam [...]

30 czerwca 2018, 22:57MyArczi sko­men­to­wał tek­st i co ja mam [...]

30 czerwca 2018, 22:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st wszys­cy nie wiedzą, a [...]

30 czerwca 2018, 22:29MyArczi sko­men­to­wał tek­st i co ja mam [...]