MyArczi

460 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

"Wzbo­gace­ni ducho­wo" lu­bują się w wy­dawa­niu cudzych pieniędzy.

in­sp. Mirek 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 lipca 2017, 14:57

Pielęgnuję w so­bie ciszę, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2017, 13:10

Śmierć to mil­cze­nie, z którym zos­ta­jemy sami. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 lipca 2017, 17:45

Mil­czeć pot­ra­fimy na mi­liar­dy spo­sobów, a cisza- cisza zaw­sze jest ta sama. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2017, 17:40

Daw­no te­mu przeczy­tałem gdzieś, że dusza waży dwadzieścia je­den gramów. Tak so­bie myślę, że po ty­lu la­tach dob­rze by było, gdy­by ważyła cho­ciaż połowę tego. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 11 lipca 2017, 12:36

Na pus­ty­ni gorzej człowieka spot­kać niż słońce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lipca 2017, 01:06

Poeta to dziec­ko, które wy­rosło na przemocy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 lipca 2017, 00:56

Mądrością jest cudzą głupotę wykorzystać. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 30 czerwca 2017, 20:04

W świecie wiary pychą jest istnieć. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 28 czerwca 2017, 18:19

Lek­ko­duchy mają ciężkie sumienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 czerwca 2017, 20:54

MyArczi

Odtwórz "Kocham Cię jeszcze... Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć." Odtwórz "Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu." Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:01MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zjadłeś obiad, to jest [...]

18 lipca 2017, 22:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ekonomia prze­ważnie pro­wadzi do [...]

18 lipca 2017, 22:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wzbogaceni ducho­wo lu­bują się [...]

18 lipca 2017, 21:24MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ekonomia prze­ważnie pro­wadzi do [...]

18 lipca 2017, 21:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ekonomia prze­ważnie pro­wadzi do [...]

18 lipca 2017, 20:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ekonomia prze­ważnie pro­wadzi do [...]

18 lipca 2017, 20:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Najlepiej czu­jemy się z [...]

18 lipca 2017, 20:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ekonomia prze­ważnie pro­wadzi do [...]

18 lipca 2017, 20:18MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... o wo­li Stwórcy [...]

18 lipca 2017, 20:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Najlepiej czu­jemy się z [...]