MyArczi

437 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Wielu ludzi chce in­nym czy­tać w myślach, a we włas­nych nie pot­ra­fią... ze zrozumieniem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2017, 15:50

Mar­twym śmierć zda­je się pięknem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2017, 22:32

Ge­niu­sze częściej ob­li­zują pal­ce, bo ar­cydzieło oku­pili ob­gry­ziony­mi paznokciami. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2017, 18:47

Pa­radok­salnie; czym rzadziej myślisz, tym częściej jes­teś wolny. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 3 marca 2017, 22:43

Człowiek- ku­pa nie­szczęść z nadzieją na dnie; swois­ta i żywa Puszka Pandory. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 lutego 2017, 17:19

Prze­ciętność ma przebłys­ki, ge­niusz- włas­ne światło. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 26 lutego 2017, 20:23

Na te­raz ma­my ze sobą je­dynie historię. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2017, 19:17

Mój dom jest ot­warty dla tych, którzy mają dla mnie ot­warte serce. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 lutego 2017, 21:31

Po­rażkę ciężko przełknąć, a jeszcze ciężej strawić. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 15 lutego 2017, 22:15

14/02

Zno­wu wi­tasz mnie swym bólem przez próg
ko­lej­ny raz zbyt wy­sokim ze względu na bu­ty z ce­gieł nasze­go wspólne­go domu

może nie chcę mie­rzyć od­ległości ka­napy pop­rzez tęsknotę, która nas dzieli
ani przez kąt padania [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 lutego 2017, 17:47

MyArczi

Mówi się „nie kraty tworzą więzienie” – i to jest prawda. Chciałoby się powiedzieć „nie każda chata tworzy dom". Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." Odtwórz "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców." Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 12:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Jeszcze jed­no wspom­nienie

20 marca 2017, 19:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi chce in­nym [...]

20 marca 2017, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi chce in­nym [...]

20 marca 2017, 18:24MyArczi sko­men­to­wał tek­st Bajka o chwi­li słabości [...]

20 marca 2017, 15:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń to dob­ry spraw­dzian [...]

17 marca 2017, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

16 marca 2017, 13:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żeby wyjśćz dep­resji na­leży [...]

15 marca 2017, 23:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żeby wyjśćz dep­resji na­leży [...]

13 marca 2017, 23:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Klasycy są po to, [...]

4 marca 2017, 05:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; czym rzadziej myślisz, [...]