MyArczi

492 teksty – auto­rem jest MyAr­czi.

omniwizja

człowiek zna się na wy­lot, póki nie wyj­dzie z siebie 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 20 maja 2018, 19:49

Żad­na na­gość nie przy­ciąga tak, jak od­pycha gołosłowność. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 marca 2018, 23:28

Boję się siebie, gdy nie boję się o Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 21:15

Nic tu po mnie, jeśli przy To­bie mam wszystko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:51

Można za­pom­nieć o zwy­cięstwie, jeśli nie pa­mięta się porażek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2018, 22:45

Dojść do kom­pro­misu- mapą pokora. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 stycznia 2018, 23:16

stać w miej­scu to je­dyna dro­ga bez powrotu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:02

łat­wiej trzy­mać się włas­ne­go zda­nia, kiedy nie ma się już słów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 17:53

Pa­radok­salnie; na dnie łat­wiej doświad­czyć nieba. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 listopada 2017, 19:46

mam czys­te kon­to, więc nie wszys­tko stracone 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 listopada 2017, 02:00

MyArczi

W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 maja 2018, 21:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st omniwizja

20 maja 2018, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st omniwizja

20 maja 2018, 19:49MyArczi do­dał no­wy tek­st omniwizja

17 kwietnia 2018, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żadna na­gość nie przy­ciąga [...]

1 kwietnia 2018, 16:39MyArczi sko­men­to­wał tek­st Fruto del tiem­po

31 marca 2018, 17:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

30 marca 2018, 14:24MyArczi sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

29 marca 2018, 22:36MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

22 marca 2018, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żadna na­gość nie przy­ciąga [...]

22 marca 2018, 14:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żadna na­gość nie przy­ciąga [...]