MyArczi

474 teksty – auto­rem jest MyAr­czi.

Czy można upaść niżej?

Sam nie wiem. Ja już nic nie wiem, czy to wciąż dno, czy może szczyt wszystkiego. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 02:34

dru­gi człowiek to spra­wa pierwszorzędna 

myśl
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 19:04

co cudze od­daj do rąk lub do ust 

myśl
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 18:03

Dno to równia pochyła. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 września 2017, 19:09

Nie­szczęśli­wa miłość w przy­jaźni to anihilacja. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 września 2017, 22:54

Przychodzą no­ce, kiedy je­dynym koszma­rem jest rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 23:00

Opieka nad cierpieniem

Opieka nad cierpieniem
wbrew po­zorom to nie kołysa­nie starców
a codzien­ny ry­tuał życia i śmierci
(w tym snu)

cier­pienie sy­pia w nogach
cza­sami nad ra­nem liże po głowie
o której chce budzić?
łat­wo mieć nadzieję, że nie krócej niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 sierpnia 2017, 00:24

Mieć sto­sunek znaczy wchodzić w szczegóły. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 sierpnia 2017, 21:55

Pi­sanie by­wa spo­sobem na życie, lecz częściej jest spo­sobem na przeżycie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 sierpnia 2017, 00:32

Człowiek może wy­ciąć las w pień, lecz nie jest w sta­nie zab­rać drze­wom korony. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 19 sierpnia 2017, 17:42

MyArczi

Stanąłem na tej ziemi jako dziecko synestezji. Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." Odtwórz "Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu." Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 14:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 14:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 13:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Których Bóg złączył człowiek [...]

dzisiaj, 12:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 07:37LenaK sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 04:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 02:34MyArczi do­dał no­wy tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 01:24MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zebra, ba­ran i 120 [...]

wczoraj, 21:42MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2