MyArczi

135 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Świat nie skry­wa ta­jem­nic, to ludzie nie chcą z nim rozmawiać. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2018, 20:06

omniwizja

człowiek zna się na wy­lot, póki nie wyj­dzie z siebie 

dziennik
zebrał 8 fiszek • 20 maja 2018, 19:49

Żad­na na­gość nie przy­ciąga tak, jak od­pycha gołosłowność. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2018, 23:28

Pa­radok­salnie; na dnie łat­wiej doświad­czyć nieba. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 listopada 2017, 19:46

mam czys­te kon­to, więc nie wszys­tko stracone 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 listopada 2017, 02:00

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 października 2017, 22:39

dru­gi człowiek to spra­wa pierwszorzędna 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 września 2017, 19:04

Dno to równia pochyła. 

aforyzm dnia z 6 października 2017 roku
zebrał 8 fiszek • 18 września 2017, 19:09

Przychodzą no­ce, kiedy je­dynym koszma­rem jest rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 28 sierpnia 2017, 23:00

Opieka nad cierpieniem

Opieka nad cierpieniem
wbrew po­zorom to nie kołysa­nie starców
a codzien­ny ry­tuał życia i śmierci
(w tym snu)

cier­pienie sy­pia w nogach
cza­sami nad ra­nem liże po głowie
o której chce budzić?
łat­wo mieć nadzieję, że nie krócej niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 00:24

MyArczi

W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 20:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Człowiek, który nie myśli [...]

9 stycznia 2019, 09:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st wierzę w bo­ga, nie [...]

8 listopada 2018, 16:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

7 listopada 2018, 10:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Bywam też ek­scen­tryczny, do [...]

24 września 2018, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

20 września 2018, 16:25MyArczi sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

19 września 2018, 07:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

18 września 2018, 15:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

5 września 2018, 21:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]