MyArczi

438 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Na te­raz ma­my ze sobą je­dynie historię. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2017, 19:17

Mój dom jest ot­warty dla tych, którzy mają dla mnie ot­warte serce. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 16 lutego 2017, 21:31

Po­rażkę ciężko przełknąć, a jeszcze ciężej strawić. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 15 lutego 2017, 22:15

14/02

Zno­wu wi­tasz mnie swym bólem przez próg
ko­lej­ny raz zbyt wy­sokim ze względu na bu­ty z ce­gieł nasze­go wspólne­go domu

może nie chcę mie­rzyć od­ległości ka­napy pop­rzez tęsknotę, która nas dzieli
ani przez kąt padania [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 lutego 2017, 17:47

Każde niebo jest pus­te, jeśli człowiek nie wie­rzy w siebie. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 13 lutego 2017, 14:04

Nie­rzad­ko to, co nie da­je nam spać, jest dokład­nie tym sa­mym, co nie chce nas budzić. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 7 lutego 2017, 20:53

Bez­stron­ność cza­su czy­ni go bezcennym. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 lutego 2017, 20:49

Zaz­wyczaj jest tak, że to, co ma działać w obie stro­ny, w re­zul­ta­cie nie działa w żadną z nich. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2017, 20:46

To, że cza­sem się kłóci­my, wca­le nie oz­nacza, że cza­sem się nie kochamy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lutego 2017, 17:00

Myślę, że po­dobałabyś mi się w każdej bieliźnie oraz jes­tem święcie prze­kona­ny o tym, że po­dobałabyś mi się bez każdej bielizny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 17:56

MyArczi

Mówi się „nie kraty tworzą więzienie” – i to jest prawda. Chciałoby się powiedzieć „nie każda chata tworzy dom". Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." Odtwórz "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców." Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:23MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poezja bez ry­mu jest [...]

przedwczoraj, 15:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszystkie psy i ko­ty [...]

21 lutego 2017, 19:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na te­raz ma­my ze [...]

21 lutego 2017, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

20 lutego 2017, 10:53MyArczi sko­men­to­wał tek­st kiedy przek­wi­ta śnieg, sa­mot­nik [...]

20 lutego 2017, 01:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st kiedy przek­wi­ta śnieg, sa­mot­nik [...]

20 lutego 2017, 00:42MyArczi sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

20 lutego 2017, 00:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

19 lutego 2017, 11:53MyArczi sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

19 lutego 2017, 00:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st Człowiek stwarza so­bie bogów [...]