MyArczi

483 teksty – auto­rem jest MyAr­czi.

mam czys­te kon­to, więc nie wszys­tko stracone 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 listopada 2017, 02:00

mo­tyle w brzuchu to mieć ser­ce na miejscu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 listopada 2017, 02:21

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 22:39

* * *

wy­liżę się ze wszystkiego
jeśli wciąż na mnie czekasz
na końcu języka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 października 2017, 20:33

Ot­wierając się na myśle­nie, dob­rze jest się zamknąć.

in­sp. Mirek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 października 2017, 19:32

Na­miętność to strzał na oślep z nadzieją na rykoszet. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 10 października 2017, 01:39

Śmierć to zam­knięte drzwi, które ot­wiera je­dynie czas. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 10 października 2017, 01:33

ze­gar biolo­giczny bi­je mnie na głowę 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 września 2017, 21:12

* * *

Lu­bię, gdy ubierasz się w swo­je spełnione obiet­ni­ce, bo lu­bię, kiedy chadzasz nago. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 września 2017, 23:55

Czy można upaść niżej?

Sam nie wiem. Ja już nic nie wiem, czy to wciąż dno, czy może szczyt wszystkiego. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 23 września 2017, 02:34

MyArczi

Stanąłem na tej ziemi jako dziecko synestezji. Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." Odtwórz "Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu." Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st motyle w brzuchu to [...]

14 listopada 2017, 22:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Boję się wiary, która [...]

8 listopada 2017, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st mam czys­te kon­to, więc [...]

8 listopada 2017, 11:32onejka sko­men­to­wał tek­st mam czys­te kon­to, więc [...]

8 listopada 2017, 09:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mam czys­te kon­to, więc [...]

8 listopada 2017, 02:00MyArczi do­dał no­wy tek­st mam czys­te kon­to, więc [...]

2 listopada 2017, 23:55MyArczi sko­men­to­wał tek­st stare cza­sy trzy­mają się [...]

2 listopada 2017, 23:52MyArczi sko­men­to­wał tek­st motyle w brzuchu to [...]

2 listopada 2017, 18:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st motyle w brzuchu to [...]

2 listopada 2017, 10:30zofija sko­men­to­wał tek­st motyle w brzuchu to [...]