MyArczi

420 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

dwie lewe ręce-

po­moc­ne dłonie
na­wet jeśli złożone z kikutów
nie po­win­no się od­ry­wać od nich oczu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:08

Bóg nie byłby bez­cenny z sa­mego fak­tu, że ludziom łat­wo go kupić. 

myśl • 10 stycznia 2017, 14:58

Su­mienie to włas­na in­ter­pre­tac­ja cudzych słów. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 stycznia 2017, 18:45

Żaden głos bo­ga nig­dy nie będzie równać się z wyobraźnią. 

aforyzm dnia z 10 stycznia 2017 roku
zebrał 5 fiszek • 9 stycznia 2017, 18:31

Każde kłam­stwo dob­rze zna prawdę. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2016, 18:37

Przyszłość łat­wiej jest mieć na wy­ciągnięcie ręki, gdy zdo­byte doświad­cze­nie przeszłości ma­my na krańcach palców. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 grudnia 2016, 20:52

Umysł jest naj­lep­szym przykładem te­go, że więzienia nie muszą mieć krat. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 grudnia 2016, 21:47

Miłość to naj­piękniej­szy lot, który al­bo nig­dy się nie kończy, al­bo kończy się roz­bi­ciem o skały; nig­dy na­tomiast nie kończy się miękkim lądowaniem.

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2016, 22:11

Najmądrzej o lo­cie mówią Ci, którym bez­pie­cznie uda­je się lądować. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 17 grudnia 2016, 22:08

Ludzie na ogół są wy­raza­mi, je­dynie okaz­je czy­nią ich liczbami. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2016, 13:04

MyArczi

Mówi się „nie kraty tworzą więzienie” – i to jest prawda. Chciałoby się powiedzieć „nie każda chata tworzy dom". Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." Odtwórz "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców." Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 21:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st dwie le­we ręce-

dzisiaj, 19:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st dwie le­we ręce-

dzisiaj, 18:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 18:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 14:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:44onejka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st psychiatryk

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Tu nie chodzi o [...]

wczoraj, 23:55MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pytania o Ow­siakaczy­li stop [...]

wczoraj, 23:50MyArczi sko­men­to­wał tek­st Bóg nie byłby bez­cenny [...]