MyArczi

440 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Bru­dy przeszłości mają swo­je miej­sce w pa­mięci i o ile są uporządko­wane, to umysł po­zos­ta­je czysty. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 02:11

można rzu­cać się w oczy, a na­wet w nich zatonąć 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 kwietnia 2017, 21:44

Ocze­kiwa­nia to ob­ra­zy ran­gi ar­cydzieła, które rzad­ko wi­dują światło dzienne. 

aforyzm dnia z 8 kwietnia 2017 roku
zebrał 11 fiszek • 5 kwietnia 2017, 17:53

Wielu ludzi chce in­nym czy­tać w myślach, a we włas­nych nie pot­ra­fią... ze zrozumieniem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 marca 2017, 15:50

Mar­twym śmierć zda­je się pięknem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2017, 22:32

Ge­niu­sze częściej ob­li­zują pal­ce, bo ar­cydzieło oku­pili ob­gry­ziony­mi paznokciami. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 marca 2017, 18:47

Pa­radok­salnie; czym rzadziej myślisz, tym częściej jes­teś wolny. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 3 marca 2017, 22:43

Człowiek- ku­pa nie­szczęść z nadzieją na dnie; swois­ta i żywa Puszka Pandory. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 lutego 2017, 17:19

Prze­ciętność ma przebłys­ki, ge­niusz- włas­ne światło. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 26 lutego 2017, 20:23

Na te­raz ma­my ze sobą je­dynie historię. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2017, 19:17

MyArczi

Odtwórz Tęsknię za sobą. Odtwórz Mówi się „nie kraty tworzą więzienie” – i to jest prawda. Chciałoby się powiedzieć „nie każda chata tworzy dom". Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 22:55MyArczi sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

przedwczoraj, 23:06MyArczi wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

20 kwietnia 2017, 16:47MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem niektórym do życia [...]

17 kwietnia 2017, 18:36klorynda sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi chce in­nym [...]

17 kwietnia 2017, 02:12MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kiedy doj­rze­jesz, nie po­wiem [...]

17 kwietnia 2017, 02:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st Od niedaw­na oglądam tu­rec­ki [...]

16 kwietnia 2017, 15:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st poeci dzieci kwiaty i pa­wie 

16 kwietnia 2017, 14:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st poeci dzieci kwiaty i pa­wie 

15 kwietnia 2017, 19:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st Przeciętność ma przebłys­ki, ge­niusz- [...]

15 kwietnia 2017, 18:49yestem sko­men­to­wał tek­st Przeciętność ma przebłys­ki, ge­niusz- [...]